Skip to content

การแข่งขัน Slot Tournament แจกจริงทุกวัน

superslot4d การแข่งขันสล็อต

รางวันรายวัน

แจกรางวัลเวลา 11:11น. ในวันถัดไป
฿ 3,000 รวมมูลค่า
 • อันดับ 1 แจก 1,000 บาท
 • อันดับ 2 แจก 800 บาท
 • อันดับ 3 แจก 500 บาท
 • อันดับ 4-10 แจก 100 บาท
 •  

รางวันรายสัปดาห์

แจกรางวัลเวลา 11:11น. ในวันถัดไป
฿ 18,500 รวมมูลค่า
 • อันดับ 1 แจก 3,000 บาท
 • อันดับ 2 แจก 2,000 บาท
 • อันดับ 3 แจก 1,500 บาท
 • อันดับ 4-10 แจก 1,000 บาท
 • อันดับ 11-20 แจก 500 บาท

รางวันรายเดือน

แจกรางวัลเวลา 11:11น. ในวันถัดไป
฿ 94,000 รวมมูลค่า
 • อันดับ 1 แจก 10,000 บาท
 • อันดับ 2 แจก 8,000 บาท
 • อันดับ 4-10 แจก 3,000 บาท
 • อันดับ 11-20 แจก 1,000 บาท
 • อันดับ 21-100 แจก 5,000 บาท

เงื่อนไขการแข่งขั้น Tournament Superslot4d

 1. Tournament รายวัน : เข้าเล่นทำการแข่งขัน และตัดจบอันดับ Tournament ใน 1 วัน
 2. Tournament รายสัปดาห์ : เข้าเล่นทำการแข่งขัน และตัดจบอันดับ Tournament ใน 1 สัปดาห์ (ไม่จำเป็นต้องเข้าเล่นทุกวัน)
 3. Tournament รายเดือน : เข้าเล่นทำการแข่งขัน และตัดจบอันดับ Tournament ใน 1 เดือน (ไม่จำเป็นต้องเข้าเล่นทุกวัน)
 4. Game List ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม : Cash or Crash (Funky)

** เงื่อนไขการคำนวนคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**

 • คะแนนปรับทุก 30 นาที
 • คำนวนคะแนนจาก ยอดชนะรวม / ยอดเดิมพันรวม
 • โดยยอดเดิมพันต้องมากกว่าเท่ากับ 5 บาท
 • รายวัน ต้องมีจำนวนยอดเดิมพันมากกว่าเท่ากับ 600 ครั้ง
 • รายสัปดาห์ ต้องมีจำนวนยอดเดิมพันมากกว่าเท่ากับ 6,000 ครั้ง
 • รายเดือน ต้องมีจำนวนยอดเดิมพันมากกว่าเท่ากับ 20,000 ครั้ง